Hi-gatayon Kalanguya

Ikayo, Hegep Kayo Li

Diyay mabalin ni pamahaan tayon damag tan êdom pay ni kamabaha ingah toy Biblia tan êdom pay ni libdod hapit tayon Kalanguya. Diya pay i pandêdngêlan tayon kankanhiyon, tan pangitibwan tayon paboyya panggep ni totoon Kalanguya.

First Year Cultural Show 2012 at Nueva Vizcaya State University-Bambang Campus

PAAMTA!!!

When you have news articles about our people, ono waday piyan yon paitalod ya website tayo, ipaw-it yod kalanguya.kiho@gmail.com.. Halamat..

 

Find out more:

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.